ZaaiGoed in de praktijk

Er zijn een aantal kinderopvangorganisaties die met ZaaiGoed werken. De resultaten zijn duidelijk zichtbaar bij kinderen, ouders en de professionals. Hieronder een impressie hoe makkelijk je kunt zaaien op een kinderdagverblijf.

Voorbeeld hoe kinderen wordt geleerd dat je een soort van bak hebt die vol komt te zitten als je er niks uithaalt. En dan stroomt de bak wel eens over. Loslaten dus!

 

Mo "kriebel in je bak" from Essisme on Vimeo.

 

Voorbeeld hoe je het ZaaiGoed vraag hulp in de dagelijke praktijk zaait.

 

 

Voorbeeld van hoe ZaaiGoed door liedjes wordt geleerd. Je hoort ze zingen over aandacht en focus (ZaaiGoed focus), je ziet dat ze zichzelf een applaus en schouderklopje geven (ZaaiGoed: ZaaiGoed in je eigen bak)

 

Aandachtslied from Essisme on Vimeo.

 

 

Referentie kwaliteitsmedewerker:  

 

Als kwaliteitsmedewerker binnen de kinderopvang heb ik de visie van het Essisme  ‘Zijn wie je bent” met de ZaaiGoed boodschappen leren kennen en waarderen.

Binnen kinderopvangland is er een verscheidenheid aan visie en pedagogische beleid. Allen hebben ze het beste voor met de kinderen. Ontwikkeling, een veilige omgeving en ondersteuning bieden. Wij zijn daarnaast gericht op het kind zelf in relatie tot anderen en de omgeving.  

Het unieke van ZaaiGoed is dat het de kinderen en de pedagogisch medewerkers (en natuurlijk alle opvoeders en betrokkenen) handvatten bied om naar zichzelf te kijken en vandaar uit, zichzelf te leren kennen. Kijken naar het eigen gedrag en van daar uit naar de omgeving.

Bewust zijn van eigen functioneren is heel belangrijk voor een opvoeder om zo kinderen maatwerk te bieden in de opvoeding. Zeker ook omdat je als opvoeder juist in gedrag het goede voorbeeld aan kinderen wil geven. Wanneer je bijvoorbeeld een kind leert om gedag te zeggen bij het weggaan en je doet dit zelf niet dan zal dit opvoedkundig bij het kind niet binnen komen. Gedrag heeft meer invloed op kinderen dan er over te praten.     

Door kinderen bewust naar zichzelf te laten kijken, leren zij hun eigen behoefte kennen en hierin verantwoordelijkheid te nemen. Een kind heeft bijvoorbeeld ervaren dat het moeite heeft met het aantrekken van een jurk. Haar behoefte is om ondersteuning te krijgen hierbij. Ze gaat naar de opvoeder en vraagt om hulp. Ze heeft geleerd om hulp te vragen bij die activiteiten die ze nog niet zelfstandig kan uitvoeren. 

Het toepassen van de visie heeft mij ook op persoonlijk vlak veel gebracht. Zo heb ik bijvoorbeeld beter leren omgaan met mijn perfectionisme door bezig te zijn met het ZaaiGoed: Van fouten kun je leren. Het is een duidelijke en makkelijk toepasbare visie met boodschappen waar iedereen gebruik van kan maken. Zo staat dit jaar voor mij in het teken van het Zaaigoed loslaten. Loslaten van spullen, kilo's en verwachtingen. Ik ga ervoor.

 

 

Referentie Directeur Het Tuinhuis, Boskoop, Bodegraven

Waarom ZaaiGoed? 

Als onderneemster in de kinderopvang blijf je alert op verbeteringen en ontwikkelingen. 

In de loop van de jaren ontdek je een scala van opvoedmethodes en karakters, absoluut niet verkeerd, hierin kunnen wij als pedagogen van elkaar leren. Maar voor mij werd duidelijk dat de kinderopvang te weinig biedt aan eenheid en daarbij de boodschap in kennis en het handelen naar gezond denken op bepaalde vlakken mist. 

Jaren later, via een uitnodiging van het directeuren-overleg in ons rayon, ben ik op de uitnodiging over het kennismaken met het ZaaiGoed ingegaan. Dit was dus wat ik zocht: een heel mooi aanbod voor kinderen in de kinderopvang, maar met name ook voor onszelf. Na de introductieavond is er gecommuniceerd over hoe je je deze manier van werken eigen kan maken en dat het ZaaiGoed een heel mooi aanbod is dat ieder mens goed kan gebruiken om meer naar zichzelf te kunnen en durven kijken en vanuit daaruit te zaaien en oogsten.  

Mijn enthousiasme is overgebracht naar de stafleden die ook met veel aandacht en plezier hebben deelgenomen aan de opvolgende introductie in Zoetermeer. De volgende stap is gezet: het Tuinhuis gaat mee. 

Inmiddels hebben alle vaste leidsters de basisopleiding met succes doorlopen en de coördinatoren per locatie zijn aangesteld. Het ZaaiGoed is een manier van eigen maken en dat maakt het programma van Essisme werkvriendelijk.  

De groepen zijn omgetoverd door de ZaaiGoed materialen. Kinderen zingen, handelen en luisteren naar de leuke verhalen die aansturen op de onderwerpen in ZaaiGoed. De thema’s en informatie is gemakkelijk in de Digituin te vinden. 

Voor de leidsters die even niet meer weten 'hoe nu verder' is de Digituin een park met informatie en voorbeelden. Eigen ervaringen, vragen en suggesties zijn duidelijk vindbaar. 

Twee maanden na kennismaking van het ZaaiGoed naar de kinderen is er via de ouderraad enthousiast ter kennen gegeven dat het ZaaiGoed hun kinderen doet groeien in de positieve zelfkennis en woordenschat. Het fijne van Essisme is dat ook de ouders zich hebben opgegeven om de basiscursus van vier avonden te volgen. 

Nu het Tuinhuis zo lekker bezig is zich te ontwikkelen naar meer volwassenheid, zijn er voor mij ook mogelijkheden geschapen om op het gebied van coördinatie meer te gaan zaaien dan als politie agent of dirigent op te treden. Andere werkmethodes zijn ingevoerd met de boodschap dat ook wij als leidinggevende meer gaan zaaien en begrijpen wat jij en je collega’s nodig hebben om samen sterker te worden. 

Het ijs is gebroken, het Tuinhuis stapt in een nieuwe vorm van eenheid, een investering in aanbod naar de kinderen maar met name ook in jezelf. 

Met dank aan het Essisme team.