Goed zaaien met ZaaiGoed

Om onze visie te vertalen naar de dagelijkse opvoedpraktijk hebben we een toepasselijke methode ontwikkeld: ZaaiGoed.

Door positieve boodschappen (het ZaaiGoed) te zaaien leggen we een stevige sociaal-emotionele basis bij het kind én wordt een persoonlijk ontwikkelingsproces bij de opvoeder op gang gebracht met als doel voor beiden: zijn wie je bent.

ZaaiGoed zijn 28 positieve boodschappen die kinderen en opvoeders ondersteunen en stimuleren in hun beider ontwikkelingsproces. 

 Er zijn vier personages in het leven geroepen om dit leerproces toegankelijk te maken.

  • Tess: Bewust Zijn: Kinderen worden bewust van wie ze zijn.

  • Mo: Bewust Legen: Kinderen worden bewust dat ze een bak hebben waar alles in komt en die ze kunnen legen.

  • Max: Bewust Ontvangen: Kinderen worden bewust dat ze de wereld door een brilletje ontvangen en daar zelf invloed op hebben.

  • Kate: Bewust Vullen: Kinderen worden bewust dat ze hun eigen bak positief kunnen vullen en bij kunnen dragen aan hun eigen kracht.

Aan ieder personage zijn 7 ZaaiGoed gekoppeld.

Het meeste ZaaiGoed voelt heel vertrouwd aan. Het is de unieke samenhang tussen de boodschappen die bewustwording bij kind en opvoeder tot stand brengt en bijdraagt aan een gemeenschappelijke taal tussen beiden. 

Voorbeelden van ZaaiGoed:

* “Ken je filters”, zodat kinderen bewust worden dat ze de wereld waarnemen door een brilletje en de werkelijkheid vaak anders is.

* “Ken je bak”, om kinderen bewust te maken van je persoonlijke bak, waarin jouw unieke bagage zit, alle positieve en negatieve ervaringen tot nu toe die je hebben gevormd tot wie je bent. 

* “Maak ruimte voor anderen”, zodat kinderen leren rekening te houden met anderen.

* “Blijf bij jezelf”, zodat kinderen gestimuleerd worden vanuit IK en het eigen gevoel te praten, in plaats van veroordelend en verwijtend naar anderen. 

Kinderen leren op verschillende manieren. Daarom heeft ZaaiGoed verschillende leerstijlen in zich, gebaseerd op taal en ondersteund met gebaren, visuele vormgeving en activiteiten.

Alle 28 ZaaiGoed, de achtergrondinformatie, filmpjes, actieve en creatieve toepassingen met ZaaiGoed en nog veel meer vind je hierboven via de links Tess, Mo, Max en Kate.