Bewust oogsten door bewust zaaien

Door als opvoeder thuis of als professional bewust te zaaien bereik je het volgende:

Gemeenschappelijke taal

Het ZaaiGoed zorgt voor een gemeenschappelijke taal tussen kind en opvoeder. Daardoor komt er meer begrip onderling. Het bevordert bovendien een gelijkwaardige en open communicatie.

Veilig sociaal-emotioneel klimaat

Opvoeders die met ZaaiGoed werken bieden sociaal-emotionele veiligheid. Ze zien zichzelf in de rol van tuinman en beseffen dat zij ook veel van kinderen kunnen leren. Ze stemmen af op de individuele behoefte van het kind en proberen te geven wat het kind in de situatie nodig heeft, ook steeds rekening houdend met wat je als opvoeder zelf nodig hebt.

Sociaal-emotionele veiligheid in jezelf

Door positieve boodschappen te zaaien zullen deze in de basis gaan wortelen. Het kind herinnert zich bijvoorbeeld: ik mag fouten maken, dus hoef ik mijzelf niet naar beneden te halen wanneer het misgaat. ZaaiGoed legt een basis voor de sociaal-emotionele veiligheid in jezelf. Je wordt minder ontvankelijk voor reacties uit de omgeving en kan dit beter toetsen vanuit een intern kader. Je kunt leven vanuit je eigen kracht.

Persoonlijke ontwikkeling opvoeder

ZaaiGoed werkt voor alle leeftijden. Je kunt het heel goed ook op jezelf toepassen: ontdek wat bij jou gezaaid is. Kies of je het wilt behouden en zaai bij jezelf die zaadjes die je wilt ontwikkelen. Opvoeden wordt op deze manier een instrument tot persoonlijke ontwikkeling: zelf in je kracht komen staan. Zo kun je kinderen gaan helpen hetzelfde te doen.

Bewustere wereld en een mooie toekomstige generatie

ZaaiGoed verspreidt zich. Wanneer je er zelf mee aan de gang gaat, zal dit bij een ander ook effect hebben. En wat je zaait, is wat je oogst. Kinderen die van jongs af aan met ZaaiGoed worden grootgebracht hebben alle 28 ZaaiGoed actief tot hun beschikking. Ze beseffen: "vanuit een sterke IK ontstaat een krachtig WIJ". ZaaiGoed-kinderen worden ZaaiGoed-volwassenen! 

Essisme heeft met ZaaiGoed een beproefde methode in handen. ZaaiGoed is theoretisch onderbouwd door studenten van de Universiteit in Utrecht. Ben je geïnteresseerd in deze onderbouwing neem dan contact met ons op via het Contactformulier dan sturen wij hem toe.

In een grote kinderopvangorganisatie in Zoetermeer " De Drie Ballonnen " wordt al ruimere tijd met ZaaiGoed gewerkt. De resultaten zijn duidelijk zichtbaar bij kinderen, ouders en de professionals. Hieronder een impressie hoe makkelijk je kunt zaaien op een kinderdagverblijf.

ZaaiGoed: Focus     

 

 

ZaaiGoed: Vraag hulp

 

 

ZaaiGoed: Staan als een boom