Over ons

Essisme is een maatschappelijk gerichte organisatie die zichzelf ten doel heeft gesteld bij te dragen aan de maatschappij door de ZaaiGoedmethode over te brengen.

Visie: Kinderen en volwassenen begrijpen wat hen gevormd heeft, wie ze nu zijn en ze willen ZaaiGoed gebruiken om bewust te kunnen kiezen hoe ze zichzelf en anderen versterken.

Missie: We zaaien de ZaaiGoed methode bij kinderen en volwassenen, zodat zij ont-dekken wie ze zijn.

Kerntaken: het overdragen van kennis en kunde in het kader van sociaal-emotionele vorming waardoor kinderen en volwassenen bewuster zijn van hun aandeel in zichzelf en de wereld.

Kernwaarden: O.P.E.N: Open, Positief, Eerlijk en Nieuwsgierig

 

Meer weten?

Vragen of suggesties? Wij komen graag met je in contact!

Contact